• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI Hosts a Special Academy-Industry Panel with Leading University Heads

IATI Hosts a Special Academy-Industry Panel with Leading University Heads

Jan. 24, 2017

חברי מועצת המנהלים של IATI התכנסו ב-23 בינואר 2017 לישיבה הרבעונית והסוף-שנתית של האיגוד. בחלקה הראשון של הישיבה אירח האיגוד פאנל של ראשי האוניברסיטאות המובילות בנושא קשרי אקדמיה ותעשייה, אותו הנחה פרופ' אבי שמחון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה. בפאנל השתתפו נשיא אונ' תל אביב פרופ' יוסף קלפטר, נשיא הטכניון פרופ' פרץ לביא, נשיא מכון ויצמן פרופ' דניאל זייפמן, ונשיאת אונ' באר שבע פרופ' רבקה כרמי. הדוברים דנו באפשרויות השונות לקשרים מפרים בין התעשייה לחינוך האקדמי, בטווח הבינוני והארוך.

בישיבת מועצת המנהלים שלאחר מכן, נסקרה פעילות הארגון לשנת 2016, שעמדה בסימן עבודה הדוקה מול הממשלה על מדיניות חיונית לתעשייה, וכן קשירת קשרים גלובליים משמעותיים לטובת האקוסיסטם הישראלי כולו. 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap