• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI-Tech Career Co-Operation: Integration of Ethiopian Israelis in the High-Tech Industry

IATI-Tech Career Co-Operation: Integration of Ethiopian Israelis in the High-Tech Industry

Mar. 2, 2017

                                

שלום רב,

אני פונה בהמלצתה החמה של מנכ"לית IATI, קרין מאיר רובינשטין, כדי להציע לך הזדמנות לשילוב כח אדם בלתי מנוצל – יוצאי אתיופיה בוגרי תכנית ההכשרה של "טק קריירה". אנו מכשירים מידי שנה עשרות צעירים שאפתנים, מסורים ובעלי מוסר עבודה וידע מקצועי גבוהים, במקצועות כמו פיתוח תוכנה,  אבטחת מידע, CCNP ו-QA; שיעור ההשמה שלנו עומד בשנתיים האחרונות על 90%, ואנו נשמח לבדוק אפשרות לקליטת בוגרינו בחברתכם.

מודל העבודה: במשך כשמונה חודשים לומדים כעשרים צעירים יוצאי אתיופיה לאחר שירות צבאי או לאומי מלאים, בתנאי פנימייה, לקראת תעודה מקצועית באחד מן המקצועות הנדרשים בתעשיית ההייטק. תכנית הלימודים בכל מקצוע היא אינטנסיבית ומשלבת גם תכנית העשרה, לימודי אנגלית ורכישת מיומנויות רכות בדרך להשתלבות בשוק התעסוקה. ­

­­

­כבכיר בתעשיית ההייטק הישראלית אתה יודע כי העובדים הטובים ביותר נמדדים על פי יכולותיהם בלבד, וכך אנחנו מבקשים ממך למדוד את הבוגרים שלנו. נשמח אם גם חברתך תצטרף אל ההצלחה! יחד, נוכל לקדם את תעשיית ההייטק ובמקביל לפתוח אפשרויות חדשות לצעירים יוצאי אתיופיה.­

אז היכן חברתך יכולה להשתלב?

1. קליטת עובדים מוכשרים, מחיובים בעלי "ארגז כלים" הן לתפקידי ג'וניור והן לתפקידי המשך. בכל שנה אנו מכשירים בין 66 ל-110 סטודנטים במקצועות פיתוח תוכנה, אבטחת מידע, CCNP ו-QA. במאי 2017 מסתיים קורס אבטחת מידע ונשמח לקליטת בוגרינו בחברתך.

2. שותפות בקורס במסגרת תכנית "כיתה במפעל" של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים, אשר במסגרתה החברה מעורבת בגיוס המועמדים, בבניית תכני הקורס, ובהשמת העובדים.

3. התנדבות עובדי החברה במגוון תחומים:

תכנית מנטורינג
תרגול סטודנטים מעבר לשעות הלימודים בקבוצות קטנות או באופן פרטני
הרצאות העשרה במגוון תחומים מקצועיים

אם אתה מעוניין, אנא השב ליערה במייל – yaara@iati.co.il באיזה משלוש האפשרויות הנ"ל אתה מעוניין להשתלב. ניתן לסמן יותר מאחת.

 

בברכה,

נפתלי אברהם,

מנכ"ל טק-קריירה

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap