• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI CEO interviewed in Startup Stadium's podcast

IATI CEO interviewed in Startup Stadium's podcast

Jun. 11, 2017

מנכ"לית IATI קרין מאיר רובינשטין התראיינה בפודקאסט הפופולרי "הייטק בפקקים". קרין סיפרה על העבודה שמבצע האיגוד מול משרד האוצר להגדלת השקעות המוסדיים בהיי-טק הישראלי, והדגישה את הצורך בדיאלוג מול המוסדיים בתחום זה. כמו כן ציינה קרין את התכנית הממשלתית להגדלת מספר הסטודנטים במקצועות מדעיים ב-40%; ואת התכנית להכשרה חוץ-אקדמאית של עובדים (המוגשת לאישור מסלול ברשות לחדשנות בימים אלו), אותה מובילות עם האיגוד המועצה הלאומית לכלכלה ומיכל צוק, הממונה על כוח האדם במשרד העבודה והרווחה. 

להאזנה לחצו כאן.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap