• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News מנכ"לית האיגוד מרצה בפני צוערים במסגרת תכנית של משרד ראש הממשלה

מנכ"לית האיגוד מרצה בפני צוערים במסגרת תכנית של משרד ראש הממשלה

Oct. 18, 2017

השבוע הרצתה מנכ"לית IATI קרין מאיר רובינשטין בפני צוערים במסגרת תכנית "צוערים לשירות המדינה" של משרד ראש הממשלה. קרין הציגה את נקודת מבטה לגבי מיצובה של מדינת ישראל בזירת החדשנות העולמית, ההיערכות לאתגרי העתיד בתחום ותפקידה של הממשלה בהקשר זה. היה מרשים ומרגש לפגוש את העתודה הניהולית של שירות המדינה. 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap