• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI Initiates Meeting of Leading VC Funds with TASE

IATI Initiates Meeting of Leading VC Funds with TASE

Oct. 20, 2017

השבוע יזם IATI מפגש של עשר קרנות הון סיכון מובילות חברות האיגוד, עם נציגי הבורסה לניירות ערך: מנכ"ל הבורסה איתי בן זאב, שריה אורגד וחני שטרית בך. בפגישה הציגו מנהלי הקרנות את המהלכים שהובילה ועדת IATI בשנה האחרונה לטובת עידוד השקעות של גופים מוסדיים בתעשיית ההיי-טק ומדעי החיים. מנכ"ל הבורסה הציג את הדרכים שבהם היא פועלת לשם הגדלת השקעות המוסדיים בתחומי הטכנולוגיה השונים. בנוסף, התקיים דיון פתוח באשר לאפשרויות לחיזוק מעמדה של הבורסה המקומית בתחומים אלה, תוך העלאת פתרונות ורעיונות שיוכלו להתבצע בשיתוף התעשייה.

הקרנות שהשתתפו בדיון: פיטנגו, קינן, מגמה, ורטקס, גלילות קפיטל, אורבימד, אביב ונצ'רס, סטייג' וואן, לייטספיד, פלאס ונצ'רס.

 

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap