• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI Board Hosts Ministry of Education Director

IATI Board Hosts Ministry of Education Director

Oct. 29, 2017

הישיבה הרבעונית של מועצת המנהלים של IATI אירחה את ד"ר עופר רימון, ראש מינהל התקשוב ומערכות המידע ומינהל המדע והטכנולוגיה במשרד החינוך. ד"ר רימון ומנכ"לית IATI קרין מאיר רובינשטין סקרו בפני חברי המועצה את שיתופי הפעולה ההדוקים בין המשרד לבין ועדת החינוך של IATI בהיבטים שונים של החינוך הטכנולוגי. תודה לד"ר רימון על פעילותו המסורה ומלאת החזון. 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap