• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI's HR Work Group Hosts Two Government Representatives

IATI's HR Work Group Hosts Two Government Representatives

Oct. 31, 2017

 

השבוע התכנסה קבוצת העבודה של סמנכל"י משאבי אנוש של החברות הרב-לאומיות החברות ב-IATI כחלק מהמפגש הרבעוני שלה. במסגרת המפגש, אירחה הקבוצה את נירה צימלס, סמנכ"ל מעסיקים וערוצים דיגיטליים בשירות התעסוקה, שהציגה את ההטבות המוצעות למעסיקים בקליטת עובדים חדשים; ואת נחום חופרי, האחראי על תחום ההסבות מהייטק להוראה במכון מופ"ת, שפירט את האפשרויות העומדות בפני עובדים המבצעים הסבה לחינוך ואת היתרונות הגלומים בכך לתעשייה. בהמשך דנו חברי קבוצת העבודה בהכנות לאליפות הסייבר הרביעית בהובלת משרד החינוך, IATI וקרן רש"י. אנחנו שמחים על הדיאלוג השוטף של האיגוד מול משרדי הממשלה, המפרה את כל הצדדים. תודה לאסף ברנע, מנכ"ל חממת סנארה שאירחה את המפגש. 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap