• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News פגישת האיגוד עם שר הכלכלה וראשי התעשייה

פגישת האיגוד עם שר הכלכלה וראשי התעשייה

Nov. 7, 2017

האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות קיים אתמול פגישה תקופתית עם שר הכלכלה מר אלי כהן, בהשתתפות המדען הראשי הנכנס עמי אפלבאום, מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון, ומנהלים מובילים בתעשייה, כולל ראשי מרכזי פיתוח רב-לאומיים בהיי-טק ומדעי החיים, חברות גדולות, גופי השקעה וסטארט-אפים. במסגרת הפגישה עלו מספר אתגרים עכשוויים בתעשייה, כולל תקציב המדען הראשי ואופן חלוקתו, פעילות מרכזי הפיתוח, יישום חדשנות בתעשייה המסורתית, קידום השקעות המוסדיים בתעשייה, המחסור בכוח עבודה מיומן ואיכותי וחינוך טכנולוגי. האיגוד שמח על מגוון האפשרויות לעבודה משותפת ולייצוג התעשייה מול הממשלה, ומאחל בהצלחה רבה למדען הראשי הנכנס.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap