• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News סיירת התכנות של האיגוד ורשות החדשנות יוצאת לדרך

סיירת התכנות של האיגוד ורשות החדשנות יוצאת לדרך

Nov. 9, 2017

לאחר שנה וחצי של עבודה מאומצת מול מספר משרדי ממשלה, עומדת "סיירת התכנות" לצאת לדרך: השבוע התקיים כנס מתעניינים של רשות החדשנות לקראת פרסום המכרז ליישום "הסיירת" – פרויקט לאומי משותף לרשות ול-IATI, שייתן מענה למחסור בכוח אדם בהיי-טק ולצורך בהגדלת המגוון האנושי בתעשייה. במסגרת הפרויקט יוקמו מסגרות לימוד חוץ-אקדמיות להכשרת עובדים לתעשייה, ברמות שונות ובלוח זמנים קצר יחסית – וזאת בעקבות דיאלוג פורה מול חברי IATI בחברות הרב-לאומיות והחברות הגדולות שתמכו וסייעו בהגדרת הצרכים המדויקים של התעשייה. הכנס התקיים בנוכחות המדען הראשי הנכנס עמי אפלבאום ומנכ"ל הרשות לחדשנות אהרון אהרון. אנחנו מודים לנעמי קריגר-כרמי (בתמונה), מנהלת הזירה החברתית-ציבורית ברשות, לנועה אקר, ראש תחום מדיניות, ולמיכל צוק, המשנה למנכ"ל והממונה על התעסוקה במשרד הרווחה, על הנכונות הגדולה לעבודה משותפת הנושאת פירות ברמה הלאומית.

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap