• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News מנכ"לית האיגוד מציגה בפורום המעסיקים ממצאי דוח על מחסור בכוח אדם עתיר ידע

מנכ"לית האיגוד מציגה בפורום המעסיקים ממצאי דוח על מחסור בכוח אדם עתיר ידע

Jan. 3, 2018

מנכל"ית IATI קרין מאיר רובינשטין הציגה את ממצאיו העיקריים של דוח "הון אנושי בתעשייה עתירת הידע 2017", בפורום המעסיקים של משרד העבודה והרווחה ורשות החדשנות שהתקיים אתמול. הדוח, שיזמו והוציאו לפועל SNC ו-IATI, נוצר מתוך הרצון לייצר הבנה של מרכיבי המחסור בכוח אדם מיומן בישראל ולספק מידע חיוני לבניית תכניות אפקטיביות להתמודדות עם האתגר הלאומי הזה. בין היתר נכחו בדיון מנכ"ל רשות החדשנות אהרון אהרון, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון, הממונה על התעסוקה מיכל צוק, מנהלת הזירה החברתית ציבורית ברשות החדשנות נעמי קריגר, וכן בכירים מהתעשייה. תודה לאוהד רייפן ושני כפיר מ-SNC על העבודה המשותפת והמאומצת על הדוח, ועל ההצגה הבהירה של הנתונים מתוכו; ולצבירן על הכנת הדוח.

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap