• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News EdStart Program Celebrates End of 1st Class

EdStart Program Celebrates End of 1st Class

Oct. 24, 2018

בסוף אוקטובר 2018 התקיים טקס סיום מחזור א' המוצלח של Edstart, Bottom-up Innovation תוכנית לאומית של חדשנות יזמית לעובדי הוראה. התכנית היא שיתוף פעולה של משרד החינוך, IATI, המשרד לשוויון חברתי (ישראל דיגיטלית) ותעשיידע, והיא מספקת חממה ייחודית למיזמים המשלבים טכנולוגיה ופדגוגיה, של עובדי הוראה נבחרים. מנהלת פרויקטי החינוך הטכנולוגי של IATI, רוני אלפסי-גולדברגר, נשאה דברים ובירכה את המורים-היזמים על הפרויקטים המרשימים שהעמידו. תודה לעופר רימון ממשרד החינוך ולכל שותפינו לתוכנית, בהצלחה לבוגרים, ודרך צלחה למחזור ב'! 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap