• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI Resources Members' Contributions The USPTOs - Software Patent Eligibility

The USPTOs - Software Patent Eligibility

 

הכשירות לפטנטים של המצאות בתוכנה בארה"ב - עדכון

מאת תמי דינס, עורכת דין ועורכת פטנטים; עומדת בראש מחלקת הפטנטים במשרד סורוקר אגמון

הכשירות לקבלת פטנט עבור המצאות בתחום התוכנה הוא נושא חם מאוד בארה"ב. המצאות שנחשבות ל"רעיונות מופשטים" לא יכולות לקבל פטנט, וכתיבה לא נכונה של בקשות פטנט בתחום התוכנה עלולה להביא לדחיית הבקשה בטענה שמדובר ברעיון אבסטרקטי.

ב-2 בנובמבר 2016 הוציאה רשות הפטנטים האמריקאית עדכון לגבי הכשירות לפטנט של בקשות בתחום התוכנה, בעקבות כמה החלטות שנתקבלו לאחרונה ע"י ערכאת הערעורים בארה"ב.

העדכון הוא למעשה הנחיות עבור בוחני הפטנטים בארה"ב, שההבחנה בין בקשות פטנט לגיטימיות לכאלו שמהוות רעיון מופשט היא לעיתים קרובות לא פשוטה עבורם. כמה נקודות חשובות שעולות מההנחיות של רשות הפטנטים יכולות לסייע למבקשים במהלך הבחינה של בקשת הפטנט:

- על הבוחנים לבחון את האמצאה הנתבעת במלואה ולא לפשט יתר על המידה את האמצאה לעקרונות הבסיסיים שלה, מה שעלול להביא למסקנה שגויה שמדובר ברעיון מופשט.

- אחד הקריטריונים שמאפשרים לבוחנים להחליט האם מדובר ברעיון מופשט הוא השאלה האם ההמצאה מהווה שיפור לטכנולוגיה של המחשב שבו היא פועלת. השיפור הזה לא מוגבל לשיפור של ביצועי המחשב או רשת המחשבים. ההמצאה יכולה להיות גם סדרה של כללים שמשפרים את הטכנולוגיה של המחשב ע"י כך שהם מאפשרים ביצוע של פעולה שקודם לכן לא התאפשרה ע"י המחשב.

- למשל, על מנת לסייע בשכנוע שההמצאה המתוארת בה אינה רעיון מופשט, בקשת הפטנט צריכה לכלול תיאור של איך ההמצאה משפרת מחשב או טכנולוגיה אחרת, או מספקת פתרון מסוים לבעיה או דרך מסוימת להגיע לתוצאה רצויה. תיאור של רעיון לפתרון או תוצאה בלבד, ללא תיאור של איך ההמצאה מספקת את הפתרון או את התוצאה, לא יספיקו כדי להפוך את ההמצאה לכשירה לפטנט.

- במקרה שההמצאה כוללת מופשט אך גם אלמנטים נוספים שאינם מופשטים, על הבוחנים לשקול את שילוב האלמנטים הנוספים שכלולים בהמצאה על מנת להחליט האם האמצאה בכללותה כוללת באופן משמעותי יותר מהרעיון המופשט בלבד. למשל, שילוב לא רגיל ולא גנרי של אלמנטים רגילים וידועים עם הרעיון המופשט יכול בהחלט ליצור המצאה שבאופן משמעותי מהווה יותר מרק רעיון מופשט.

לסיכום, קבלה של פטנטים בהמצאות בתחום התוכנה אפשרית בהחלט כל עוד בקשת הפטנטים כתובה בצורה נכונה שלא משאירה את התוכנה בגדר רעיון מופשט בלבד, אלא מתארת את אופן המימוש הטכני של ההמצאה.

 

 

 

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap