• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar סיור לחברי האיגוד: היכרות עם תוכנית "5000 מקומות עבודה במזרח ירושלים"

סיור לחברי האיגוד: היכרות עם תוכנית "5000 מקומות עבודה במזרח ירושלים"

Mar. 12, 2020

חברי IATI יקרים,

אנו מזמינים אתכם לסיור היכרות עם הפוטנציאל העסקי והחדשני של מזרח ירושלים. במסגרת הסיור תוכלו להתוודע לכוחות היזמיים והחינוכיים הפועלים באזור ולהטבות הממתינות למעסיקים שיפעלו במסגרת התכנית "5000 מקומות עבודה במזרח ירושלים".

תעשיית ההיי-טק הישראלית חווה מזה זמן מחסור מתמשך בכוח אדם מיומן ומקצועי, במקצועות שהם ליבת התעשייה. מחסור זה מעודד חיפוש אחר הון אנושי באזורים שלא מוצו עדיין, ופתיחת תוכניות הכשרה לאוכלוסיות שמסורתית היה להן ייצוג חסר בתעשייה.

התכנית "5000 מקומות עבודה במזרח ירושלים" של הג'וינט אלכא וקבוצת אנשי עסקים ופילנטרופים, בשיתוף עם עיריית ירושלים. התוכנית מקיפה 2.2 מיליארד שקל לפיתוח התעסוקה והחינוך במזרח ירושלים, מתוכם 319 מיליון שקלים לנושא ההכשרה ו-260 מיליון שקלים לעידוד ההשכלה האקדמית.

אנו מזמינים את חברי IATI להתוודע לאזור ולבחון מקרוב את היתכנות הפעילות החדשנית בו ואת הפוטנציאל הטמון בו באיתור כח אדם והשמתו, סיבסוד הכשרות, זירוז קבלת מענקים ועל הדרך לתרום לקידום המגוון האנושי בתעשייה.

הסיור יתקיים בתאריך 12 למרץ 2020. 

הסיור יתקיים ללא תשלום, בהרשמה ובאישור מראש. הסעה לסיור תצא מירושלים.

ניתן להירשם עד ה-13 לפברואר 2020.- לרישום ופרטים פנו לעידן דניאל: idan@iati.co.il 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap