• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar IATI Legal & Accounting Committee Quarterly Meeting

IATI Legal & Accounting Committee Quarterly Meeting

Mar. 26, 2020


ועדת רואי החשבון ועורכי הדין של IATI התכנסה לישיבתה הרבעונית, שהתמקדה באופני טיפול אפשריים במשבר הקורונה. במסגרת דיון פתוח העלו מומחי הוועדה הצעות לאופנים אפשריים שבהם יכולה הממשלה לסייע לענף ההיי-טק. שתי פירמות בינלאומיות תיארו את אופן הטיפול בנושא בארה"ב ובבריטניה. כמו כן עודכנו חברי הוועדה לגבי הדיאלוג המתמשך שמקיים IATI מול רשות המסים בנושא הפרה-רולינג של קרנות הון סיכון. IATI ממשיך לפעול עם היד על הדופק בכל הנוגע למתן מענה לרבדי האקוסיסטם השונים גם בעת המשבר, ומתוך מחשבה על ההתמודדות עם היום שאחריו.
 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap