• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar וובינרים של רשות החדשנות: הגשת בקשות תמיכה לפיתוחים להתמודדות עם אתגרי הקורונה

וובינרים של רשות החדשנות: הגשת בקשות תמיכה לפיתוחים להתמודדות עם אתגרי הקורונה

Mar. 19, 2020

עדכון - כאן ניתן לצפות בוובינרים שנערכו: 

וובינר הדרכה על אופן הגשת בקשה לקול הקורא עבור מוצרים תעשייתיים שייסיעו עם אתגרי נגיף הקורונה

וובינר הדרכה על אופן הגשת בקשה לקולות הקוראים עבור פיתוחים שייסיעו עם אתגרי נגיף הקורונה

*

מתעניינים בהגשת בקשה לתמיכה בפיתוחים טכנולוגיים ומוצרים תעשייתיים להתמודדות עם אתגרי נגיף הקורונה? 

רשות החדשנות עורכת ביום ה' (19.3) סדרת וובינרים הכוללים הדרכה על הקול הקורא ואופן הגשת הבקשה!

הרשות מזמינה חברות טכנולוגיה וחברות ייצור להשתתף בוובינרים לקראת הגשה לקולות קוראים למניעה, טיפול והתמודדות עם אתגרי נגיף הקורונה. 
בוובינרים תוכלו לשמוע פרטים על נושאי מחקר ופיתוח, להכיר את תנאי המסלול, לעבור הדרכה על אופן הגשת הבקשה, וכמובן לשאול שאלות ולקבל תשובות.  

וובינרים על אופן הגשת בקשה לקולות הקוראים של זירת חברות בצמיחה עבור פיתוחים טכנולוגיים לשלבי מו"פ ושלבי הרצה, יערכו בשעות:
11:00 - 12:00
12:15 - 13:15

פרטים על המסלול הראשון
פרטים על המסלול השני. 


 וובינרים על אופן הגשת בקשה לקול הקורא של זירת ייצור מתקדם עבור מוצרים תעשייתיים, יתקיים בשעות:
13:30 - 14:30
14:45 - 15:45
פרטים כאן. 


*על מנת שיהיה ניתן לתת מענה לשאלות בצורה הטובה ביותר, תוגבל כמות המשתתפים בוובינרים.
במידת הצורך יתקיים בימים הקרובים וובינר נוסף ויפורסם בהתאם.​


 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap