• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar וובינר: מחשוב תהליכי החלטה קליניים: פרספקטיבות קליניות, טכנולוגיות ורגולטוריות

וובינר: מחשוב תהליכי החלטה קליניים: פרספקטיבות קליניות, טכנולוגיות ורגולטוריות

Apr. 22, 2020

מחשוב תהליכי החלטה קליניים: פרספקטיבות קליניות, טכנולוגיות ורגולטוריות לשימוש בביג דאטה, בינה מלאכותית מכשור לביש והאינטרנט של הדברים - פוטנציאל לשיפור וייעול תהליכי ההחלטה קליניים העומדים בבסיס הפרוגנוזה, הדיאגנוזה והטיפול במחלות. בצד האינפלציה במספר המיזמים בתחום הרפואה הדגיטלית נרשמו עד כה מעט מאוד אישורים רגולטוריים והצלחות מסחריות מעטות עוד יותר. הוובינר ידון בהזדמנויות ובחסמים בתחום זה.

מה בתכנית?
• הזדמנויות - הצורך הקליני וההתפתחות הטכנולוגית – ד"ר רפאל ברכאן (MD, PhD)
• חסמים - שיקולים רגולטוריים בפיתוח ומסחור של תוכנות תומכות החלטות קליניות, גדי גינות MSc), MBA)
• שיח פתוח, שו"ת בהשתתפות המאזינים

הקליקו כאן לפרטים נוספים והרשמה. 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap