• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar וובינר השקת הקרן לפיתוח הון אנושי בהייטק

וובינר השקת הקרן לפיתוח הון אנושי בהייטק

Aug. 17, 2020

 

 

אנו שמחים להזמינך לוובינר השקת הקרן לפיתוח הון אנושי בהייטק שיערך בתאריך 17.08.2020 בשעה 11:30.

הקרן לפיתוח הון אנושי בהייטק תיתן מענקים כספיים לתאגידים (עסקיים ומלכ"רים) כהשתתפות בתקציב מבוקש עד 15 מיליון ₪ עבור תוכניות הנותנות מענה לאתגרים הבאים:

  1. הרחבת ערוצי הכניסה לתעשיית ההייטק בישראל של הון אנושי מיומן בתחומי מחקר ופיתוח.
  2.  שימור ו/או שיפור של הון אנושי איכותי, מיומן בתחומי מחקר ופיתוח, בתעשיית ההייטק בישראל.

הצורך בכוח אדם מיומן ממשיך להיות אתגר משמעותי להמשך פיתוח מו"פ חדשני בתעשיית ההייטק בישראל ולשמירה על מובילות ותחרותיות בינלאומית. במיוחד לאור התקופה הנוכחית בה מאות אלפי ישראלים נפלטו משוק העבודה. משבר זה מהווה גם הזדמנות למשק הישראלי להכשיר את חלקם לתפקידי מחקר ופיתוח בתעשיית ההייטק.

לשם כך, גובשה תפיסה חדשה של מסלול הטבה המבקש לקדם ולהרחיב מגוון פתרונות חדשניים לפיתוח ההון האנושי, אשר יעלו מהשטח, ולבנות (יחד עם התעשייה ומחזיקי עניין נוספים) תשתית לכוח אדם ישראלי איכותי כתנאי הכרחי לבניית חברות שלמות ולהישארות תעשיית ההיי-טק בארץ, אשר משמש כקטר הצמיחה של המשק כולו. מסלול ההטבה יתמוך בפרויקטים מסוגים שונים על-ידי הגדרת האתגרים ובחינת הצעות שיעלו מהשטח אל מול אמות מידה אחידות, כגון תוספתיות של כוח אדם מיומן לתעשייה בשכר גבוה, מידת החדשנות של התוכנית המוצעת, היבטי עלות/תועלת, יכולת לגייס שותפים ולהביא את התוכנית ל-SCALE ועוד.

תחומים מועדפים לשנת  2020

תכניות לאיתור פוטנציאל, מיון, Reskilling , הכוונה, הכשרה, OJT , התמחות או השמה, עם מיקוד לקהלים הבאים:

  1. אנשים בעלי פוטנציאל שנפגעו מהמשבר הכלכלי .
  2. אוכלוסיות בתת ייצוג בתעשיית ההייטק – נשים, חרדים, בני מיעוטים, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלויות ,אוכלוסיות המתגוררות בפריפריה 
  3. שילוב עולים ותושבים חוזרים בעלי רקע וניסיון בתפקיד י מו"פ בתעשיית ההייטק.

לפרטים נוספים:

דף המסלול: https://innovationisrael.org.il/social/humancapital/HCfund

קול הקורא ופירוט התחומים המועדפים לשנת 2020: https://innovationisrael.org.il/HCfund

להרשמה לוובינר:   https://innovationisrael.org.il/HCfund_event

לשאלות אודות המסלול או תהליך ההגשה: HCfund@innovationisrael.org.il

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap