• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar Foreign Trade Administration Exporters Aid Programs - Deadline to Apply March 30, 2017

Foreign Trade Administration Exporters Aid Programs - Deadline to Apply March 30, 2017

Mar. 30, 2017

IATI שמח לשתף אתכם באפשרויות שמציעה תוכנית מערך הסיוע של מנהל סחר חוץ ,המיועדות לסייע ליצואנים ישראלים להתמודד בשוק הבינלאומי. התוכניות כוללות אופציות מימון וכלי סיוע שונים בהתאם לקטגוריות המפורטות למטה. 

להלן הפרטים לגבי ארבע התוכניות: 
"קרן הפרויקטים והמכרזים הבינ"ל" – השתתפות של עד 50% בהוצאות הוכחת התכנות (עד 500 א' ₪, פרויקט של מיליון $ ומעלה) ובהגשות למכרזים (עד 400 א' ₪, מכרז של חצי מיליון $ ומעלה). בתוכנית זו אין רף מכירות מינימאלי. בכדי להגיש בקשה, יש צורך במסמכים מלקוח פוטנציאלי שמציינים שבמידה וה-POC יהיה מוצלח, ירכוש מוצרים או שירות מהחברה לפחות בסכום הנקוב. לכן, התוכנית מתאימה מאוד לחברות טכנולוגיות צעירות ומפחיתה את הסיכון שהן נוטלות בשווקים הבינ"ל.

"כסף חכם" – תוכנית המיועדת להגדלת המכירות של חברות שרוצות להכנס לשוק חדש או להכניס מוצר או מהלך שיווקי חדש. בתוכנית זו משתתפים בעד 50% מההוצאות השיווקיות בשוק יעד ספציפי שנקבע ע"י החברה מראש. רף הכניסה לתוכנית הינו יצוא של 250 א' $ (100 א' $ במקרה שמחזור המכירות של החברה מעל 10 מיליון ₪).

"מאגדי תשתית" – עד 50% מהוצאות מאגד של לפחות 5 חברות שמקימות יחדיו מתקן הדגמה מסחרי בחו"ל. 

תוכנית של"ב – שער לשיווק בינ"ל. תוכנית זו צפויה להיפתח באפריל 2017. בתוכנית זו יינתן סיוע של עד 200 אלף ₪ לחברות שכבר מוכרות בארץ וסטארטאפים שרוצים להתחיל לייצא כשהמיקוד של הקרן יהיה על פיתוח יכולות היצוא וההוצאות הכרוכות בכך. 

להגשת בקשת סיוע במסגרת אחת מהתוכניות הנ"ל- לחצו כאן

לפרטים ומידע נוסף אנא פנו ליקיר דוידסון: 

 Yakir.Davidson@economy.gov.il   / 02-6662537  

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap