• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar אירוע הסיום של אליפות הסטארט-אפ לנוער

אירוע הסיום של אליפות הסטארט-אפ לנוער

Jul. 4, 2017

 

אליפות הסטארט-אפ לנוער היא תולדה של הרצון לחבר בין מערכת החינוך לבין המתרחש בעולם האמיתי- שוק העבודה.

אנחנו עדים בשנים האחרונות לקהילה של סטארט-אפיסטים צעירים, תלמידי תיכון, קהילה שגדלה משנה לשנה.

התכנית הינה תכנית לאומית של משרד החינוך, בתמיכה רבה של שר החינוך, אשר שמה למטרה לעודד ולטפח את רוח היזמות הטכנולוגית ולסייע לסטרט-אפיסטים ולסטרט-אפיסטיות הצעירים שלנו לצמוח ולקדם חדשנות טכנולוגית במדינה.

תשע"ז הייתה שנת פיילוט לתכנית ובמסגרתה תלמידי י"ב אשר למדו במגמת הנדסת תכנה קיבלו את האפשרות להגיש הצעה לסטארט-אפ שתיבחן ע"י נציגי קרנון הון סיכון, ובראשם אריק קליינשטיין, מנכ"ל קרן הון סיכון גלילות קפיטל.  

הזוכים בתחרות יקבלו מעטפת תמיכה מנטורית מאקסלרטורים בארץ.

לחצו לרישום לאירוע הסיום. 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap