• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar קול קורא לחברות להגיש מועמדות לתכנית שער לשיווק בינלאומי של משרד הכלכלה והתעשייה

קול קורא לחברות להגיש מועמדות לתכנית שער לשיווק בינלאומי של משרד הכלכלה והתעשייה

Jul. 31, 2017

חברי IATI היקרים, 

להלן הזדמנות ייחודית של משרד הכלכלה והתעשייה למבקשי סיוע בעלי היקף יצוא נמוך המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים ו/או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים.

התכנית מיועדת לחברות עם ייצוא נמוך, מתחת ל-250 אלף דולר בשנה, והיא תתמקד בסיוע בבניית יכולות בייצוא והשתתפות בפעילויות שיווק בחו״ל. במסגרת התוכנית יינתן סיוע, ידע וכלים למשך 24 חודשים באמצעות השתתפות במימון של ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים. שיעור הסיוע עד 50% מההוצאות בסכום כולל של עד 400 אלף ₪ לשוק היעד. (סך הסיוע המרבי 200 אלף ₪ למשך שנתיים).

תנאי הסף העיקריים להגשת הבקשה הינם היקף ייצוא שנתי עד 250,000 דולר ובנוסף, מחזור מכירות בין 500,000 ₪ ו50,000,000 ₪, או לחילופין גיוס הון של 2,000,000 ₪.
 
פרטים נוספים והגשת בקשה - כאן.
התאריך האחרון להגשת בקשה: 31.7.17. 

לפרטים ומידע נוסף מוזמנים לפנות ל: liri@iati.co.il / 073-3725336 

  

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap