• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar China-Israel Internship Program (CIIP)

China-Israel Internship Program (CIIP)

Aug. 2, 2017

Click for the English version

Please note that the deadline to apply is Aug. 2nd, 2017. 

התמחות עסקית בסין:
תכנית חדשה של משרד החוץ לקידום הקשרים הכלכליים בין ישראל לסין 

 

במסגרת התכנית, חברות שמעוניינות להתפתח עסקית בסין יזכו לשלוח גשש קדמי לבייג'ינג לטעום את טעם התרבות העסקית הסינית ,לרחרח את השוק הסיני, לחוות את החיים בבייג'ינג, לייצר כמה קשרים ראשוניים במקומות עבודה רלוונטיים ולהתרשת עם גורמים עסקיים מקבילים בעלי הכרות שם. אקדמאים ישראלים בעלי נסיון עבודה רלוונטי של שנתיים לפחות, ייבחרו אחרי תהליך מיון ויזכו להשתלב במשך שלושה חדשים כמתמחים בחברות עסקיות בבייג'ינג . 
 
לאורך שהותם בסין ילוו המתמחים על ידי חברת השמה מקצועית, יקבלו בסיס ראשוני בסינית, ייקחו חלק במפגשים מקצועיים וחברתיים וישתלבו באירועים עם שגרירות ישראל בסין.  
 
משרד החוץ יעניק מלגה למתמחים לכיסוי עלויות ההתמחות המקצועית, לימודי השפה ודיור. המתמחים יידרשו להשתתפות עצמית או של החברה בשמה הם יוצאים בכיסוי עלויות הטיסה, ביטוח רפואי ואישי, הנפקת אשרת הכניסה לסין והוצאות מחייה שוטפות בזמן השהות שם.  
 
הפנייה להגשת מועמדות מיועדת לאזרחים או תושבים ישראלים בעלי תואר ראשון המעוניינים להשתלב בתוכנית . 
 
תנאי הסף להגשת מועמדות:  
 בוגרי תואר ראשון (יתרון לבוגרי תואר שני)
  בעלי ניסיון מקצועי/תעסוקתי של שנתיים לפחות
  ) שליטה בשפה האנגלית (יתרון ינתן לדוברי סינית
 יתרון לנציגי חברות שנשלחים מטעמן על מנת להתחיל פעילות בסין כאסטרטגיה עסקית או
 להרחיב פעילות קיימת 
 
הליך המיון מורכב משני שלבים:    
 מילוי טפסי ההרשמה ומשלוח מסמכים רלוונטיים
  ראיון אישי באנגלית
 
לטופס הגשת מועמדות ממוחשב – לחצו כאן.

לפרטים נוספים באנגלית ומידע על התכנית לחצו כאן. מספר המקומות מוגבל. 
 
מועד הגשת המועמדות הינו עד ליום רביעי ,ה - 2 באוגוסט 2017. 

לבירורים ומידע נוסף ניתן לפנות לכתובת מייל CIIP@mfa.gov.il 
 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap