• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar סיור היכרות עם התעשייה הישראלית בעוטף עזה

סיור היכרות עם התעשייה הישראלית בעוטף עזה

May. 5, 2019

 

 

בתוכנית:

8:15 איסוף בנקודת המפגש

09:30 התכנסות בספקטרוניקס-אמרסון  וארוחת בוקר עם הטעמים והתבלינים המקומיים

10:15 דברי פתיחה – ד"ר עמי אפלבוים, יו"ר רשות החדשנות והמדען הראשי במשרד הכלכלה והתעשייה.

10:35 דברי המארח - טל לאופר, מנכ"ל ספקטרוניקס-אמרסון

10:55 מדברים מהשטח - אלעד יאורי,  מנכ"ל SouthUp  הפועלת לפיתוח אזור שער הנגב ולקידום חדשנות, למען שיפור איכות חייהם של התושבים, על אף הסמיכות לגדר.

11:15 סקירה ביטחונית מדינית וכלכלית-עסקית – האלוף במיל., יום טוב סמיה, לשעבר מפקד פיקוד דרום וד"ר למדעי המדינה וסוציולוגיה

12:00 יציאה לתצפית פנורמית על אזור העוטף ועזה

13:00 סיום

 

לרשות המשתתפים תעמוד הסעה מאורגנת (פרטים לגבי נקודת האיסוף יבואו בהמשך). 

להרשמה: הדס קליגמן, מנהלת קשרי חברים וארועים  hadas@iati.co.il

הגעה אישית: waze - ספקטרוניקס, רחוב קהילת מילנו 8, שדרות

 

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap