• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar כנס ספקים למכרז להקמת מנוע זכויות לאומי

כנס ספקים למכרז להקמת מנוע זכויות לאומי

Feb. 3, 2019

המכרז להקמת "מנוע הזכויות הלאומי" - איתור הזכויות שכל אזרח זכאי להן מהממשלה - יוצא לדרך!

המכרז תחרותי ומאפשר לכל חברה/אינטגרטור שפיתחה פתרון מהסוג הזה להתמודד במכרז (בהתאם למינימום ניסיון של שנתיים/ניסיון של שנה במערכות בינה מלאכותית רלוונטיות, ולעמידה בתנאי הסף המפורטים במכרז). 

זה האתגר: שווי הזכויות הכספיות שלא מועבר לאזרחים זכאים עומד על כמיליארד ש"ח בשנה (!). הפער הזה נגרם בהרבה מקרים מחוסר ידיעה של אזרחים על הזכויות המגיעות להם. מדובר במאות רבות של זכויות, שמעניקים עשרות גופים ציבוריים שונים.  
עכשיו יש לחפש פתרון לאתגר - השאיפה היא שכל אזרח יוכל להכניס מספר פרטים לממשק מזמין ונוח ועל סמך המידע שהזין יוכל לקבל בלחיצת כפתור פירוט של כל הזכויות שהוא עשוי להיות זכאי להן מכלל משרדי הממשלה, תוך הנגשת מידע פשוט וברור לגבי מהות הזכויות ואופן מימושן. ובשלב יותר מתקדם – התכנון הוא שכל מה שאזרח יצטרך לעשות הוא להזדהות ואנחנו כבר נשלח לו בדחיפה את הזכויות שהוא זכאי להן.

יש לכם פתרון לאתגר? היכנסו למכרז האתגר שפרסם מטה ישראל דיגיטלית יחד עם אגף החשב הכללי במשרד האוצר ורשות התקשוב הממשלתי במשרד ראש הממשלה והגישו את הצעתכם. 

כנס ספקים יתקיים ב-3/2 בשעה 13:00, והינו תנאי להגשת הצעות למכרז (במטה ישראל דיגיטלית, בני ברק, רח' דרך ששת הימים 30. מגדל צ'מפיון קומה 28). להרשמה לכנס הספקים יש לפנות לדוא"ל - idgmz@mse.gov.il  

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap