• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar TASE & IATI Course: Analysis and Investment Management in the Field of Pharmaceuticals

TASE & IATI Course: Analysis and Investment Management in the Field of Pharmaceuticals

Nov. 3-24, 2019

קורס העשרה של הבורסה לניירות ערך ו-IATI בנושא אנליזה לחברות ביומד

הקורס מיועד לגופים מוסדיים, מנהלי השקעות, מנהלי קרנות; אנליסטים; חברי בורסה ופעילים בשוק המניות. 

הקורס יכלול 4 מפגשים, אחת לשבוע, אחר הצהרים (17:00 – 19:00) במרכז הכנסים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב:

3.11.19
10.11.19
17.11.19
24.11.19

תכני ההרצאות יכללו בין היתר סקירות מאקרו של עולם הביומד - כולל מגמות עכשוויות ועתידיות, סקירה ענפים  של תחומים שונים, הרצאות אנליסטים המתמחים בניתוח חברות בתחום והרצאות של ראשי חברות בתחום.

הקורס יתקיים ללא תשלום.

פרטים נוספים וקישור להרשמה יימסרו בהמשך. 

למידע על המחזור הקודם של הקורס.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap