• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar מחזור רביעי לקורס: פיתוח מכשור רפואי בקומפליינס לדרישות הרגולציה העדכניות

מחזור רביעי לקורס: פיתוח מכשור רפואי בקומפליינס לדרישות הרגולציה העדכניות

Dec. 2, 2019

המחזור הרביעי של קורס "פיתוח מכשור רפואי בקומפליינס לדרישות הרגולציה העדכניות" ייפתח בפקולטה להנדסה באוניברסיטת תל- אביב. בהנחיית חבר IATI גדי גינות, מנכ"ל פיזיו-לוג'יק, מבכירי תעשיית המכשור הרפואי בישראל. 

היקף הקורס 42 שעות אקדמיות. 14 מפגשים שבועיים בין השעות - 16:30- 19:30 החל מתאריך 02.12.19. 

לעומדים בדרישות הקורס, תוענק תעודת השתתפות מטעם הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת תל-אביב.

לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן. 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap