• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar ובינר בנושא מתקפות כופר ואירועי סייבר FBClub

ובינר בנושא מתקפות כופר ואירועי סייבר FBClub

Dec. 28, 2020

 

יום שני | 28.12.2020 | 16:00 

 

מה ניתן ללמוד מאירועי הסייבר האחרונים על:   

·תפקוד ההנהלה והדירקטוריון בעת אירועי סייבר 

·מה ניתן לעשות מראש ומה לא

·התנהלות מול רגולטורים

· ייעוץ משפטי בזמן אמת 

·לקחים, מסקנות, התרשמויות

 

דוברים:
עו"ד עמית דת ועו"ד ד"ר עמרי רחום-טוויג ממחלקת סייבר וטכנולוגיות מידע, FBC
עו"ד עמית אשכנזי, היועץ המשפטי, מערך הסייבר הלאומי 
גב' מיי ברוקס-קמפלר, בעלים ומנכ"ל, Helena

 

הרשמה

 
| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap