• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Events Calendar 3rd France-Israel innovation day

3rd France-Israel innovation day

Apr. 6-7, 2016

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, יחד עם משרד הכלכלה וטכנולוגיות המידע של צרפת, מקיימים בפריז את 'יום החדשנות והטכנולוגיה ה-3 ישראל-צרפת' שיתמקד בשלושה תחומים מרכזיים:

- Smart Cities

- Future Transportation – Autonomous Vehicle, Traffic management and Urban Mobility

- Digital Technologies – Big Data, Internet of Things, Digital Health


במסגרת 'יום החדשנות' יתקיימו סמינר עסקים בפרופיל גבוה ביותר, שיכלול פאנלים עסקיים וענפיים בהם ישתתפו דוברים בכירים ואנשי תעשייה משתי המדינות במסגרתם יתואמו מפגשים עסקיים 1:1 רלוונטיים ע"פ דרישה. המפגש נועד לתת ולייצר הזדמנויות לחברות טכנולוגיה ישראליות מענפי התעשייה שנבחרו, תוך יצירת מפגשים מתואמים מראש עם בעלי תפקידים בכירים ומקבלי החלטות רלוונטיים בכל אחת מהחברות הצרפתיות שישתתפו, על מנת לייצר שיתופי פעולה וקשרים עסקיים וטכנולוגיים עבור חברות ישראליות עם מקביליהם הצרפתיים.

ביום השני של האירוע יתקיימו סיורים ופגישות עסקיות בתעשיות הרלוונטיות בצרפת ובעיריית פריז ע"מ להכיר את אתגרי ה'עיר החכמה', באופן שיתאפשר למשתתפים להתוודע ולהתרשם משיטות העבודה הצרפתיות בהתמודדות עם אתגרי הביטחון והספקת השירותים השונים של המטרופולין המרכזי בצרפת, ולפתח קשרים עם החברות הישראליות.

בראש המשלחת הישראלית יעמוד מר אבי חסון, המדען הראשי. האירוע יתקיים במעמד מר עמנואל מקרון, שר הכלכלה, התעשייה וטכנולוגיית המידע הצרפתי.

הרישום לאירוע נמצא בעיצומו! פרטים והרשמה כאן.

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap