• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI CEO at the Israeli Higher Education Summit 2016

IATI CEO at the Israeli Higher Education Summit 2016

Dec. 15, 2016

 

 

מנכ"לית האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות קרין מאיר רובינשטין נשאה דברים בכנס ההשכלה הגבוהה 2016 (הקליקו לצפייה בדבריה של קרין).

הכנס התקיים בתחילת דצמבר באשקלון בנוכחות נשיא המדינה מר ראובן ריבלין, שר החינוך מר נפתלי בנט וכן ראשי כל האוניברסיטאות בישראל. 

קרין גם השתתפה במושב שדן בהפריה שבין המחקר האקדמי לעולם החיצון, והתמקדה בדבריה בקשר בין האקדמיה לתעשיית הפארמה ולמדעי החיים.

תודות חמות ליו"ר ות"ת הפרופ' יפה זילברשץ, ולמנכ"לי חברות המסחור שסייעו בגיבוש התכנים! 

   

לתמונות נוספות מהכנס

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap