• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News BEPS Policy Update - a Letter from IATI CEO Karin Mayer Rubinstein

BEPS Policy Update - a Letter from IATI CEO Karin Mayer Rubinstein

Sep. 22, 2016

יוזמה לקידום מדיניות מיסוי אטרקטיבית עבור חברות רב לאומיות בישראל

בעקבות מדיניות ה- BEPS של ה- OECD

 
ברצוני לעדכנכם אודות אישור הממשלה לקדם את היוזמה להנהגת מדיניות מיסוי אטרקטיבית עבור חברות רב לאומיות מהתעשיות המתקדמות שתבחרנה להקים ולהרחיב את פעילותן בישראל.
 
באוקטובר 2015 פורסמה מדיניות ה- OECD בנושא המאבק בתכנוני המס של החברות הרב לאומיות ושמוכרת יותר כ- BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). מדיניות זו יוצרת שינויים דרמטיים בחברות הרב לאומיות ושלהן קניין רוחני הרשום במקלטי מס בהם לא מתבצעת פעילות ריאלית. כתוצאה ממדיניות זו, החל מירוץ נגד הזמן, במסגרתו החברות הרב לאומיות בוחנות את העתקת מרכזי הקניין הרוחני שלהן למדינות בהן תימצא התשתית המיטבית ביותר. ממשלות רבות זיהו את ההזדמנות והן עוסקות בעיצוב מדיניות ויצירת תשתיות מיסוי אטרקטיביות עבור החברות הרב לאומיות, על מנת שאלו יבחרו להקים פעילויות משמעותיות בתחומן.
 
זמן קצר לאחר פרסום מדיניות ה- BEPS, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI), כינס ישיבות ועד מנהל בהשתתפות שר האוצר – מר משה כחלון ומנכ"ל משרד ראש הממשלה – מר אלי גרונר. במסגרת הישיבות הללו וביוזמת ה-IATI, שר האוצר והמנכ"ל משרד רה"מ נחשפו למדיניות ה- BEPS והתקיים דיון ראשוני בהזדמנויות הדרמטיות עבור מדינת ישראל, הנובעות ממדיניות זו. בעקבות דיון ראשוני זה, החל תהליך עבודה אינטנסיבי המשותף ל- IATI ,משרד ראש הממשלה ובהובלת משרד האוצר. במסגרת התהליך, התקיימה סדרת דיונים בהשתתפות ראשי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, ראשי ונציגי ה- IATI וגורמי המקצוע מטעם המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים. 
 
כתוצאה מתהליך עבודה זה, החליטה ממשלת ישראל לנצל את חלון ההזדמנויות הנובע ממדיניות ה- BEPS ולעצב תשתית רגולטורית ומיסויית אטרקטיבית עבור החברות הרב לאומיות שעשויות להעתיק את מוקדי פעילותן לישראל. לאחרונה, ממשלת ישראל אישרה את "הצעת המחליטים להגברת אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות" וזאת, כחלק מהתכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 (התקציב הדו שנתי וחוק ההסדרים).
 
בתקופה הקרובה, אנו נמשיך לקדם ולתמוך בצעדי הממשלה לקידום תכנית זו. זאת, עד לאישורה הסופי במסגרת חוק ההסדרים, שתהליך החקיקה שלו צפוי להסתיים עד ה- 31/12/2016. יודגש כי דרך ארוכה עוד לפנינו. יוזמת החקיקה רק החלה וצפויים דיונים אינטנסיביים בנושא, הן בממשלה והן בוועדות הכנסת. האיגוד לוקח חלק פעיל ושוטף בהליך החקיקה ואנו נידרש למעורבותכם וסיועכם בקידומה.
 
אני מבקשת להודות לשר האוצר משה כחלון על קידום יעיל ומקצועי של נושא חשוב זה וכן למנכ"ל משרד האוצר שי באבד וליועץ השר לענייני היי טק נדב שמש על העבודה המשותפת.
כמו כן למשה אשר, מנהל רשות המסים, ממשרד ראש הממשלה- אלי גרונר מנכ"ל משרד ראש הממשלה, גילי מאי רמ"ט מנכ"ל רה"מ, ופרופ' אבי שמחון יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה.
אני מבקשת גם להודות ליושבי ראש ה-IATI – ארז צור ויקי ינאי ולחברי האיגוד יורם טיץ, שרון שולמן, יהל זילכה, שלמה מרקל ואבנר גורן מפורום החברות הרב לאומיות של IATI ולניר זוהר ופורום חברות הצמיחה על היוזמה ועל מעורבותם המקצועית בתהליך העבודה המשותף עם הממשלה.

נמשיך לעדכן.


בברכה,
קרין

*

וזו הודעת משרד האוצר אודות אישור התכנית ע"י הממשלה (10/8/2016).

הקבינט החברתי כלכלי אישר את ההצעה של שר האוצר, משה כחלון, להגברת אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות.

ההצעה תופיע כחלק מהתוכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 שתובא לאישור הממשלה ביום ה השבוע

הקבינט החברתי-כלכלי אישר את הצעת שר האוצר, משה כחלון, להגברת אטרקטיביות המשק הישראלי להשקעות. ההצעה קובעת שיעורי מס חדשים אשר יטיבו עם חברות שיפתחו וירשמו קניין רוחני בישראל, ובכך בעצם פועלת במטרה לתמרץ את תעשיית ההייטק בישראל. רישום קניין רוחני בהיקפים גדולים בישראל יתרום להצמחת התעשייה עתירת הידע ולהגדלת הכנסות המדינה ממיסים מתעשייה זו.

על מנת למשוך חברות הייטק לפעול בשטחן, מדינות רבות בוחנות כיום את משטרי המס הנהוגות בהן ומציעות שיעורי מס אטרקטיביים לחברות שיעתיקו פעילותן לשטחן. עבור ישראל, אשר הינה בעלת יתרון יחסי בתחום המחקר והפיתוח והיזמות, זוהי הזדמנות גדולה לקחת חלק בתחרות הגלובלית ולהגדיל בכך את פעילות החברות בישראל. שיעורי המס המקובלים במדינות רבות בעולם בנוגע לקניין רוחני נמוכים באופן משמעותי מהמקובל בישראל.

לפי התכנית, חברות הייטק שהכנסותיהן השנתיות גבוהות מ- 10 מיליארד ₪ ייהנו ממס חברות של 6% על ההכנסות המיוחסות לקניין הרוחני. חברות קטנות יותר, ייהנו משיעור מס של 12% (לעומת 25% מס החברות המלא). כמו כן, מס המיוחס לדיבידנד שנמשך לחברת האם (ולא למחזיק מניות פרטי) הנובע מהקניין הרוחני יירד לשיעור של 4%. מס רווחי הון בעת הוצאת קניין רוחני מישראל לחברה קשורה יהיה זהה למס החברות.  שיעורי מס אלה יחולו רק על חברות שיפתחו את הקניין הרוחני בישראל או ירשמו בישראל את הקניין הרוחני שפותח בישראל בעבר. חברות שלא ירשמו בישראל את הקניין הרוחני, ימשיכו לשלם את שיעורי המס הקבועים בחוק.  

בנוסף, הוחלט על ביצוע שינויים במסגרת מסלול "מועדף מיוחד" במטרה להגביר את האטרקטיביות להשקעות של חברות בינלאומיות גדולות, שאינן בהכרח חברות מו"פ. זאת בין היתר על ידי הפחתת תנאי הסף, כגון מחזור המכירות של החברה, וכן הפחתת המס על הדיבידנד ל-5%. במקביל הוחלט על קביעת תנאים להבטחת התרומה המהותית של החברה המוטבת למשק הישראלי כתוצאה מכניסה למסלול.

צעד זה יביא להתרחבות פעילות ההייטק בישראל תוך העמקת המחקר והפיתוח ועידוד החדשנות, וכן צפוי להגדיל את הכנסות מדינת ישראל ממיסים בטווח הארוך.​

 

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap