• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News ProteKt Therapeutics: The Protein Approach to MCI

ProteKt Therapeutics: The Protein Approach to MCI

Jan. 16, 2017

ProteKt Therapeutics: יותר זיכרון דרך החלבון

לפעמים ניתן להגיע דרך ענף צדדי המסתעף מן הגזע, הישר אל השורש עצמו. כך למשל ב-ProteKt Therapeutics מנסים לפתח תרופה לשיפור זיכרון לטווח ארוך באנשים הסובלים מפגיעה קוגניטיבית קלה mild cognitive impairment) MCI), תסמונת המהווה שלב מעבר בין בעיות זיכרון נורמליות הקשורות בגיל מבוגר לבין שיטיון (דמנציה). אצל 50% מהסובלים ממנה היא מהווה למעשה שלב מוקדם של אלצהיימר.

"היום הנטייה היא לנסות לטפל באלצהיימר בשלבים מוקדמים ככל שניתן", מסביר מנכ"ל Protekt Therapeutics, יותם ניסמבלט. "בתחילת ההידרדרות מופיעים לפעמים תסמינים חלקיים של המחלה, ולפעמים תסמינים מלאים. MCI מוגדרת כמחלה שיש בה התדרדרות של הזיכרון אבל אין עדיין הידרדרות קוגניטיבית ותפקודית מלאה ואין אבחנה של שיטיון. אי אפשר לסווג את החולים כחולי אלצהיימר וידוע שחלק ניכר מהחולים (כ- 50%) ימשיכו להידרדר ויפתחו שיטיון ואלצהיימר".

ל-MCI אין היום ריפוי של ממש - אחת מהבעיות העיקריות שמביאה התסמונת הזו היא הידרדרות במצב הקוגניטיבי של הסובלים ממנה. הדעה הרווחת  היא, שטיפול מוקדם יוכל להביא תועלת רבה יותר לחולה - לעצור את ההידרדרות ולאפשר יותר שנים טובות של הכרה צלולה.

איך עושים זאת ב-ProteKt? בדרך מעט שונה מהמקובל. "גישת הטיפול בתחום היום מתרכזת בתשדורת העצבית בין הנוירונים, ולא בחלבונים", אומר ניסמבלט. "התרופות הקיימות היום מנסות לתקוף את הנושא הזה. הגישה שלנו היא לשפר את ייצור החלבונים, שהוא תהליך מרכזי ביצירת הזיכרון".

מסתבר שתהליך היצירה של זיכרון לטווח ארוך דורש ייצור חלבונים, שמאפשרים סוג של "פלסטיות" במוח – התכונה הזו היא שמאפשרת לקלוט ולאחסן את המידע.

מחקר של פרופ' יעקב רוזנבלום, מומחה בתהליכים מולקולריים של זיכרון ולמידה מאוניברסיטת חיפה, גילה שיש אנזים בשם Protein Kinase  (PKR) המשתתף בתהליך בקרת יצור חלבונים ובתהליך הטמעת הזיכרון - ושאם מעכבים את האנזים הזה ניתן להגביר את ייצור החלבונים, הדרוש לתהליך יצירת זיכרון לטווח ארוך במערכת העצבים המרכזית. מחקרים במעבדה של פרופ' רוזנבלום ובמעבדות אחרות הראו שהגברת ייצור החלבונים באמצעות עיכוב ה-PKR מאפשרת לשפר את תהליך הטמעת הזיכרון אצל חיות.

על סמך התגלית של פרופ' רוזנבלום הוקמה ProteKt ב-2014, על ידי כרמל, חברת היישום של אוניברסיטת חיפה. בסוף 2015 החלה החברה לפעול בתוך חממת FutuRx, המשותפת לקרן ההון סיכון אורבימד, ל-Takeda Pharmaceutical Company באמצעות זרוע ההשקעות שלה (Takeda Ventures Inc (TVI)  ול-Johnson & Johnson Innovation - JJDC.   

"משך התוכנית בחממה הוא 3 שנים", אומר ניסמבלט, ששימש בעבר כמנהל פרויקטים בכיר (senior Project Leader). בביוליין במשך כעשור. "הכוונה היא שבסופן תהיה לנו מולקולה המוכנה לפיתוח פרה-קליני מלא, כלומר מולקולה בעלת מאפיינים המתאימים לפיתוח תרופתי וכן מידע שייאסף עליה – בטיחות, יעילות, תהליך ייצור וכן נתונים מניסויים בבעלי חיים. מכאן נצטרך לגייס הון נוסף כדי להשלים את הפיתוח הראשוני ולהתחיל בניסויים בבני אדם".

אותה מולקולה מדוברת אמורה לעכב את פעילותו של האנזים. השאיפה היא, שעיכוב האנזים יגרום להיווצרות יותר חלבונים במערכת העצבים – מה שיביא לשיפור בזיכרון לטווח ארוך. בנוסף, למנגנון עיכוב PKR יש השפעה על תהליכים דלקתיים במערכת העצבים. תהליכים אלה מאפיינים מחלות נוירודגנרטיביות ועיכובם יכול להטיב עם החולה מעבר להשפעה על זיכרון.

בכוונת החברה לפתח מולקולה קטנה – שהיא יציבה יותר, ניתנת לנטילה דרך הפה נספגת בקלות במערכת העיכול, וחוצה את מחסום הדם-מח. מבחינת עלויות הפיתוח וזמן הפיתוח יש לה יתרון משמעותי על פני תרופות מסוג אחר, כגון חלבונים, שמצריכות הזרקה ועלותן גבוהה יותר.

מנגד, ישנם אתגרים אחרים – למשל, במולקולה קטנה צריך להקפיד על סלקטיביות גדולה יותר כלפי אנזים המטרה ולוודא שהיא לא תפעל כלפי אנזימים אחרים, אחרת עלולות להיווצר תופעות לוואי. חשוב גם שהמולקולה/תרופה תצליח לחדור בקלות את מחסום הדם-מוח, כדי להיכנס למערכת העצבים ולהשפיע באתר המטרה הרלוונטי.

"כרגע אנחנו עדיין מחפשים את המולקולה האידיאלית שתשמש כמעכב", אומר ניסמבלט. "היא צריכה להיות פוטנטית, יציבה בתוך מערכות הגוף השונות, סלקטיבית כלפי אנזים המטרה, וגם מסוגלת לחדור למערכת העצבים המרכזית". בחברה מבצעים כעת סריקה מולקולרית ממוחשבת, את השפעת החומרים בודקים במעבדה, ומשם ימשיכו למודיפיקציות ושיפורים נדרשים.

בתום שלוש שנות הפעילות בחממה תזדקק ProteKt להון נוסף, מעבר להשקעות הבסיסיות, של בעלי המניות בחממה ושל חברת כרמל. עד תום שלוש שנותיה בחממה היא תשאף גם לאסוף מידע שיהיה מספיק אטרקטיבי לכניסת משקיעים נוספים.

ב-ProteKt שואפים להסתכל מעבר לשוק ה-MCI, אל מחלות ניווניות נוספות של מערכת העצבים המרכזית. שוק הטיפולים המעכבים לאלצהיימר הוא כמובן עצום ואטרקטיבי, ומוערך בכמה מיליארדי דולרים בשנה. "האנזים שאנחנו מנסים לעכב מעורב גם בתהליכים דלקתיים במוח, שנגרמים בין היתר על ידי החלבון עמילואיד בטא, החלבון העיקרי בפתולוגיה של מחלת האלצהיימר", אומר ניסמבלט. "יכול להיות שעיכוב אותו אנזים יביא לא רק לשיפור התסמינים הראשוניים של אלצהיימר, אלא גם יעזור להאט את הידרדרות המחלה עצמה".

כרטיס ביקור: ProteKt Therapeutics

שנת הקמה: 2014

מנכ"ל: יותם ניסמבלט

מספר עובדים: 4

תחום: שיפור הזיכרון לטווח ארוך אצל חולי MCI

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap