• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI Warns Its Members of an Alleged Business Offer from Taiwan

IATI Warns Its Members of an Alleged Business Offer from Taiwan

Jun. 11, 2018

שלום לחברי IATI,

לאחרונה קיבל הנספח הישראלי בטייפה, סין, מר רן יחזקאל, מידע אודות "תרגיל עוקץ" לכאורה המיועד לחברות ביוטק ישראליות. המדובר בפנייה שהגיעה עד עתה למספר חברות, מטעם חברה המתחזה לחברת עו"ד הממוקמת בסקוטלנד. על פי הפנייה, חברה זו מייצגת משקיע טיוואני נחשב בשם Y. L. Lin ומצהירה בפני החברות הישראליות כי המשקיע מעוניין לבצע בהן השקעה של מיליון וחצי דולר.

החברה המתחזה טוענת שטרם ההשקעה היא מבקשת שהחברה הישראלית תשלם עלויות משפטיות של טיפול בהשקעה בסך מספר אלפי דולרים, אך היא נעלמת מיד לאחר ההעברה הבנקאית. 

הנספח פנה אל המשקיע הטיוואני לשם יידועו בנושא, והבין ממנו כי אין לו כל קשר לפניות האמורות. הקליקו לקריאת המכתב מ-Y. L. Lin המקורי (התרגום לאנגלית מופיע למטה), הטוען שמדובר בתרגיל עוקץ שהוא אינו חלק ממנו.

כארגון הגג של התעשיות המתקדמות בישראל, אנו מיידעים אתכם אודות הפניות הללו, במטרה לחסוך את עוגמת הנפש לחברות נוספות. 

 

תרגום המכתב של מר לין:

 

From: Hung Tai Group, Y. L. Lin, Chairman

Subject: Re A Fraudulent activity using name of Lin Yu Lin

Statement:

1.       To respond the inquiry of Israel economic and trade mission in Taipei in regard to unknown people Long Fink and James Campbell using name of

€œLin Yu Linג€ and ג€œHung Taiג€ to engage in fraudulent activity to trick Israeli companies. We declared that the website provided by above mentioned two peoples are not belong to our company and we do not have any investment activity in Israel.  

2.       We hereby declared that Chairman Lin personally and the Hung Tai company do not authorize above mentioned peoples or any people to deal with any overseas investment. In order to avoid such fraud and dispute occur again, we are please you to publish this statement on your official website to remind the public that Chairman Lin do not authorize any people to engage in any investment activity in Israel.    

Thanks for Mr. Ran Yehezkel's concern with this issue.    

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap