• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News קבוצת העבודה של פורום החברות הרב לאומיות של האיגוד: מפגש רבעוני ומיזמים חדשים

קבוצת העבודה של פורום החברות הרב לאומיות של האיגוד: מפגש רבעוני ומיזמים חדשים

Aug. 6, 2018

קבוצת העבודה של פורום החברות הרב לאומיות של IATI אירחה במפגש הרבעוני שלה את ערן רביב מ"ישראל דיגיטלית" שסקר את המיזם החדש להכשרת עובדים לתעשייה בשיתוף IATI והמועצה להשכלה גבוהה; אורנה סומך מ"שיתופים", שעדכנה לגבי יוזמה משותפת עם IATI לחשיפת נערות בחטיבות הביניים למגמת מדעי המחשב; ומשה פרידמן ושרי רוט מקמא-טק, שהציגו מיזם לשילוב נשים חרדיות בהיי-טק. כמו כן נערכו הכנות לקראת פרויקטי החינוך השונים של הוועדה לקראת שנת הלימודים הבאה, ביניהם אליפות הסייבר הקרובה. תודה לווסטרן דיגיטל שאירחו.

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap