• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News Israeli Labor Market 2019 Report - IATI's Comment

Israeli Labor Market 2019 Report - IATI's Comment

Aug. 4, 2019

השבוע פורסם דו"ח שוק העבודה בישראל 2019, שהוציאה זרוע התעסוקה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. מנכ"לית IATI קרין מאיר רובינשטין אמרה כי הדו"ח משקף תמונת מצב שקוראת להמשך הפעילות ארוכת הטווח בכל הנוגע להכשרות טכנולוגיות המותאמות לשוק העבודה העתידי, וליצירת מרחב הזדמנויות רב יותר לאוכלוסיות המיוצגות בחסר בהייטק, כמו חרדים, ערבים ונשים. IATI וזרוע התעסוקה במשרד העבודה משתפים פעולה באופן שוטף, מתוך שאיפה לסגור את פערי התעסוקה ולהגדיל את המגוון האנושי בתוך התעשיות המתקדמות, באופן שיעשיר ויתרום לחברה הישראלית כולה.

לקריאת הדו"ח המלא: https://tinyurl.com/y5rrjbbl

לתגובת IATI כפי שפורסמה בעיתונות: אנשים ומחשבים, ספונסר.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap