• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI Board's Meeting With KM Nir Barkat

IATI Board's Meeting With KM Nir Barkat

Feb. 23, 2020

ח״כ ניר ברקת הציג בפני דירקטוריון האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות IATI, ארגון הגג של כל תעשיות ההיי-טק ומדעי החיים, את תוכניתו הכלכלית המיועדת לקידום הצמיחה והחדשנות ופיתוח הפריפריה.

דירקטוריון האיגוד הודה לח"כ ברקת על הצגת הנושאים החשובים והביע תקווה שהם ייושמו מייד עם החלתה של ממשלה חדשה, וכי ההיי-טק ימשיך להיות על סדר היום הציבורי בשל התרומה הנכבדת לכלכלת המדינה.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap