• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News מנכ"לית האיגוד הרצתה בפני קורס הצוערים של משרד הכלכלה והתעשייה

מנכ"לית האיגוד הרצתה בפני קורס הצוערים של משרד הכלכלה והתעשייה

May. 21, 2020

מנכ"לית IATI קרין מאיר רובינשטין הרצתה בפני קורס הצוערים של משרד הכלכלה והתעשייה. קרין הציגה תמונת מצב של תחום החדשנות הטכנולוגית בישראל, על המגמות השונות שבו, ושיתפה בחזון שלה לגבי ההזדמנויות והאתגרים הגלובליים בתחום בשנים הקרובות, ותפקידה של הממשלה בשמירת השגשוג הטכנולוגי של מדינת ישראל. המפגש עם העתודה הניהולית של כלכלת ישראל היה חוויה מרגשת ומרתקת.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap