• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News סקר רשות החדשנות ו-IATI: מצב החברות הקטנות והבינוניות במשבר הקורונה

סקר רשות החדשנות ו-IATI: מצב החברות הקטנות והבינוניות במשבר הקורונה

Jul. 22, 2020

מסקר שערכו רשות החדשנות ו-IATI בראשית החודש, עולה כי המכירות נפגעו מאוד ורוב החברות נמנעות מגיוס עובדים

למרות מגמת שיפור, הנובעת מהתעוררות מחודשת של ההשקעות בהייטק ומהסיוע הממשלתי, משבר הקורונה עדיין מציב בפני ההייטק הישראלי קשיים משמעותיים:

•גידול ניכר בהיקף המפוטרים. אחוז החברות שפיטרו עלה מ 24% בסקר במאי ל 29% בסקר יולי. גם נתוני הלמ"ס מראים על גידול בהיקף המפוטרים בהייטק מ 5% במאי ל 7.1% בחודש יוני.

• אחוז החברות שהוציאו לחל"ת ירד מ 43% במאי ל 39% ביולי. אנו סבורים כי מדובר בהמרה של חל"ת בפיטורים קבועים (מגמה דומה ניכרת גם בנתוני הלמ"ס).

• יותר מחצי מהחברות הקפיאו גיוסים של עובדים חדשים, אך ניכרת מגמת שיפור ביחס לחודש (מאי  55% מהחברות ביולי לעומת 71% במאי)

• הנתונים מצביעים על חזרה למספר סבבי גיוס והשקעה הדומה למצב לפני המשבר, אם כי ניכרת ירידה בגובה ההשקעה החציונית (מ 5.7M $ ב Q 1 ל 5.7M $ ב Q 2 ) וירידה במספר האקזיטים ( 52 ב H 1 2020 , לעומת 76 ב H 1 2019).

•למרות הגידול בהיקף ההשקעות, 45% מהחברות דיווחו על Runway קטן מחצי שנה (שיפור ביחס ל 55% בסקר מאי)

• 78% מהחברות (עם מכירות) מדווחות על פגיעה במכירות – 60% מהחברות מתמודדות עם ירידה משמעותית של מעל 25%במכירות (שיפור קל לעומת 63% בסקר מאי).

• המצוקה התזרימית חמורה יותר בקרב חברות קטנות – לכ 60% מהחברות עם 1-10 עובדים Runway קצר מחצי שנה ) 65%בסקר מאי(.

• שיפור קל בדיווח על התקדמות תהליך גיוסי ההון – פחות חברות הודיעו על עצירת תהליך הגיוס )כ 40% מהחברות לעומת 36% )

• רב החברות דיווחו שתהליכי המו"פ שלהן נעצרו או האטו ( 52% דיווחו שתהליכי המו"פ האטו ו 17% דיווחו שהתהליכים הוקפאו).

לכתבה המלאה

קרין מאיר רובינשטיין, מנכ"לית ונשיאת האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI): "הסקר הנוכחי, אשר דוגם באופן נרחב במיוחד את חברות ההייטק בישראל, מציג מגמות בעייתיות מאוד בתעשיית ההייטק בישראל וצריך להדליק נורות אדומות בוהקות בקרב מקבלי ההחלטות. תמונת המצב אשר מתקבלת מהסקר היא עגומה מאוד וקשה בהרבה מהמצב אשר הערכנו שנהיה בו בשלב זה בהתמודדות עם המשבר".

הקליקו לתוצאות הסקר המלאות

דבריה של קרין מאיר רובינשטין מתוך תוכנית צבע הכסף כאן ב'

בחדרי חרדים- ענף ההייטק הישראלי בצניחה מדאיגה

דיגטל וטק- ענף ההייטק בצל הקורונה:כ- 78% מהחברות  נפגעו כלכלית, מעל 40% קיצצו

SPonser- משבר ההייטק: כמחצית מהחברות דיווחו שללא גיוס הון פעילותן תופסק תוך 6 חודשים

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap