• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News הקרן הישראלית לערבות הדדית

הקרן הישראלית לערבות הדדית

Aug. 6, 2020

קבוצת אנשי עסקים ויזמים חברתיים הקימה את "הקרן הישראלית לערבות הדדית" שמזמינה אזרחים וחברות על עובדיהן, לתרום מכספם, או להעביר את כספי המענק מהמדינה, ישירות לנפגעי משבר הקורונה. 100%מהתרומות יועברו למי שהכי זקוקים ליד מושטת.

בעת הזו, עת המשבר הכלכלי העמוק שנגרם בימי הקורונה פוגע ברבים שנשארו ללא מקור פרנסה, הקימה קבוצת אנשי עסקים ויזמים חברתיים, חמי פרס, מולי אדן, רותי אלון עימאד תלאחמי ודורון לבנת, בשיתוף ארגון "מתן-משקיעים בקהילה" את "הקרן הישראלית לערבות הדדית". הקרן מזמינה אזרחים לתרום מכספם וחברות עסקיות על עובדיהן להצטרף למסע הנתינה המשותף, לתרום או להעביר את המענק שיקבלו מהמדינה ישירות לאלה שפרנסתם ניזוקה אנושות.

הקרן לערבות הדדית שמה לה למטרה להושיט יד מאדם לאדם. עזרה מיידית לאנשים ומשפחות שמעולם לא נזקקו לעזרה ועתה, עקב המשבר הכלכלי האישי, זקוקים לתמיכה לקיום בסיסי.

כל השותפים לקרן הערבות ההדדית, תורמים כפי יכולתם האישית או הארגונית, וכל תרומה יש בה מסר – אנחנו ערבים זה לזה ללא הבדל גיל, מגדר, דת ומקום מגורים.

הקרן תעביר את התרומות למוטבים , ישירות לחשבון הבנק או בכרטיסים נטענים.

לפרטים נוספים

מידע נוסף:

כלכליסט

גלובס 

 

 

  

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap