• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News דוח ההייטק החרדי הוצג בועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת

דוח ההייטק החרדי הוצג בועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת

Aug. 26, 2020

קרין מאיר רובינשטין נכחה בועדת המדע והטכנולוגיה בכנסת, יחד עם מייסד ארגון קמא-טק מר משה פרידמן, בכדי לדון על מצבם הנוכחי של החרדים בתעשיית ההייטק. 

"הנתונים מצביעים על כך שמדיניות שילוב האוכלוסיות המיוחדות בקטר הצמיחה של המשק הישראלי יכול להצליח", כך הציגה בפני הועדה. 

המטרה ש-IATI שמה לעצמה היא האצה בתוכניות שילוב החרדים בתעשיות ובהייטק ובמיוחד שימת דגש על העסקתן של נשים חרדיות. אם יש דבר אחד שמוכיח דו"ח ההייטק החרדי, הוא שישנה עליה בשילוב אוכלוסיות מיוחדות חרדיות בתעשייה, אך עלייה זו חייבת להיות מתורגמת לאוכלוסיות נוספות.

מבחינתנו שילוב של אוכלוסיות שונות בתעשייה היא אבן יסוד של הייטק הישראלי, וכולנו מלאי תקווה כי הדיון יפתח הזדמנויות נוספות עבור האוכלוסיות החרדיות - במיוחד בזמנים לא פשוטים האלו. 

לצפייה בדבריה של קרין מאיר רובינשטין בועדת המדע והטכנולוגיה 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap