• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News לאור הביקוש: ערוץ המענקים המהיר נפתח להגשה עד ה19 בנובמבר 2020!

לאור הביקוש: ערוץ המענקים המהיר נפתח להגשה עד ה19 בנובמבר 2020!

Aug. 31, 2020

הארכנו את מועד ההגשה לערוץ המענקים המהיר!

יש לנו חדשות טובות: קיבלנו תוספת תקציב שמאפשרת לנו להאריך את מועד ההגשה לערוץ המענקים המהיר ל-19 בנובמבר 2020 בשעה 12:00 בצהריים. 

מי יכול להגיש בקשה למענק?
ערוץ המענקים המהיר מיועד לחברות עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות Runway קצר. הערוץ פתוח גם לחברות שהגישו בקשות למסלול חברות מתחילות או למסלול קרן המו"פ ברבעון הראשון של שנת 2020 או בשנת 2019 עבור תכנית שתחילתה בשנת 2020.

עבור מה מקבלים מענק?
חברה יכולה להגיש בקשה למענק עבור תכניות מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים.

מה מקבלים?
ניתן להגיש בקשות לתמיכה בתקציב מצרפי של עד 15 מיליון ₪.
יינתן שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר, לחברות שיציגו מימון משלים.
*חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.
**חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

תוך כמה זמן מקבלים תשובה?
ערוץ זה מאפשר מנגנון מהיר הכולל בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות!

 
 
| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap