• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News ועדת עורכי הדין ורואי החשבון של IATI התכנסה לישיבתה הרבעונית

ועדת עורכי הדין ורואי החשבון של IATI התכנסה לישיבתה הרבעונית

Oct. 18, 2020

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ועדת עורכי הדין ורואי החשבון של IATI התכנסה לישיבתה הרבעונית.
משתתפי הועדה המשיכו לדון באתגרים הרבים והמורכבים שניצבים בפני התעשייה ובגיבוש הפתרונות ויישומם בפועל מול גורמי הממשלה, הכנסת וגופי הרגולציה בארץ ובעולם.
אנחנו ב-IATI ממשיכים לפעול למציאת פתרונות לנוכח אתגרי התקופה המשפיעים על תעשיות ההייטק והביומד.
| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap