• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News ועדת העבודה של מנהלי משאבי האנוש הבכירים של פורום החברות הרב לאומיות של IATI נפגשו לישיבתם הרבעונית

ועדת העבודה של מנהלי משאבי האנוש הבכירים של פורום החברות הרב לאומיות של IATI נפגשו לישיבתם הרבעונית

Oct. 19, 2020

 

 
בועדת העבודה של מנהלי משאבי האנוש הבכירים של פורום החברות הרב לאומיות של IATI, המנהלים המשיכו לדון באתגרים החדשים שמחלקות משאבי האנוש בתעשיות המתקדמות מתמודדות עמן לנוכח המציאות החדשה, וחלקו מהפתרונות היצירתיים אשר עלו בעקבותיהן.
בנוסף השתתף בועדה מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, משה בר סימן טוב, אשר שיתף מנסיונו האישי בניהול משבר הקורונה.
| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap