• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News "כיצד ההיי-טק יכול לגשר על הפערים החברתיים?" - סיקור מיוחד על שדולת ההייטק בכנסת

"כיצד ההיי-טק יכול לגשר על הפערים החברתיים?" - סיקור מיוחד על שדולת ההייטק בכנסת

Oct. 26, 2020

אנו רואים בהירתמותם של מובילים מכל התחומים בתעשיות המתקדמות לגישור הפערים החברתיים בישראל הישג אדיר, במיוחד בתקופה זו.

דרך התוכניות המשותפות עליהן אנו עומלים במסגרת שדולת ההייטק בכנסת, אנו שואפים לפעול לגישור פערים על ידי הגדלת מספר העובדים מהאוכלוסיות הפרפריאליות וממגדרים ממודרים, ולהמשיך להוות מנוע הצמיחה של המשק.

אנחנו מברכים על הירתמותו של חה״כ עידן רול להקמת שדולת ההייטק בכנסת, דווקא בתקופה מאתגרת זו.

אנו עמלים כבר בימים אלה על תכניות משותפות במסגרת השדולה, בהן תכניות לגישור פערים בחברה הישראלית על ידי הגדלת מספר העובדים המגיעים מאוכלוסיות פריפריאליות ומגזרים ממודרים. אנו מצפים שתהווה צינור משמעותי נוסף בדרג מקבלי ההחלטות, דרכו נוכל למצות את היכולות האדירות של התעשיות המתקדמות גם בהתמודדות מול אתגרים חברתיים נוספים ורואים בתעשיות ההיי-טק ומדעי החיים עמוד תווך במלחמה הנוכחית של שמירה על פעילות המשק וצמיחה כלכלית גם בימים קשים אלו.

אנחנו מזמינים אתכם לקרוא על פעילות שדולת ההייטק בכנסת, בפרוייקט המיוחד של "אנשים ומחשבים" >>

אנשים ומחשבים - חלק א'

אנשים ומחשבים - חלק ב'

אנשים ומחשבים - חלק ג'

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap