• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News פתיחת התכנית לפיילוטים בתחומי הקלינטק

פתיחת התכנית לפיילוטים בתחומי הקלינטק

Dec. 3, 2020

תכנית לפיילוטים בתחומי הקלינטק פתוחה להגשה - חברות ישראליות מוזמנות להגיש בקשות לביצוע פרויקטי פיילוט, בחינה ואופטמיזציה לטכנולוגיות מים ואנרגיה בארגונים ספציפיים בארה"ב וקולומביה.

*הדדליין להגשה לרשות הוא במרץ 2021. לשיתוף פעולה עם ארגונים בארה"ב, יש צורך להגיש בקשה מקדימה ל-WaterStart עד לתאריך 18 בדצמבר 2020.

ניתן לראות את הפרטים המלאים על המענקים, אופן ההגשה, והארגונים השותפים בארה"ב וקולומביה באתר, ולהצטרף לוובינר עם פוקוס על אתרי ההרצה בקולומביה שיתקיים ב-10.12 ויעלה לאתר הרשות כאן.

נציגי התוכנית זמינים לכל שאלה באימייל InternationalCollaborations@innovationisrael.org.il

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap