• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI במפגש מיוחד לקידום תעסוקת אוכלוסיית הבדואים בהייטק הישראלי

IATI במפגש מיוחד לקידום תעסוקת אוכלוסיית הבדואים בהייטק הישראלי

Dec. 13, 2020

קרין מאיר רובינשטין, מנכ"לית ונשיאת IATI, יזמה מפגש עם מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה דוד לפלר ונציגים נוספים ממשרד הכלכלה, נציגים מהחברה הבדואית בתעשיית ההייטק ונציגים מהתעשייה, במהלכו הציגה את הצעדים הדרושים לקידום התעסוקה של האוכלוסייה הבדואית בהייטק הישראלי.

IATI רואים באוכלוסייה הבדואית כמשאב אנושי רב עם פוטנציאל אדיר. באמצעות הובלה של שיתוף הפעולה בין התעשייה, הממשלה, גורמי חינוך והכשרה, נוכל למצות הכישרונות הרבים ולהביא לעלייה משמעותית במספר המשתלבים בחברות הייטק וביומד.

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap