• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News קרין מאיר רובינשטיין השתתפה בשולחן העגול של מכון אהרון: מגזר ההייטק כמנוע ליציאה ממשבר הקורונה

קרין מאיר רובינשטיין השתתפה בשולחן העגול של מכון אהרון: מגזר ההייטק כמנוע ליציאה ממשבר הקורונה

Dec. 15, 2020

קרין מאיר רובינשטין השתתפה בצוות התגובות בשולחן העגול של מכון אהרון למדיניות כלכלית של חבר האיגוד המרכז הבינתחומי הרצליה, יחד עם אורחים בכירים מהתעשייה ומהממשלה.

מטרת השולחן העגול הייתה לדון בתפקידו ובאחריותו של ההייטק הישראלי כמנוע צמיחה ליציאה ממשבר הקורונה. התשובה לשאלה זו היא חד משמעית: להייטק תפקיד עיקרי בהתאוששות המשק מהמשבר, כשכוחו העיקרי בכך נמצא ביכולותיו של המשאב האנושי הן בתפקידים הטכנולוגים והן בתפקידי המעטפת.
תודה רבה לפרופ' צבי אקשטיין ראש מכון אהרון ודיקן בית הספר טיומקין לכלכלה ולשלמה דוברת יו"ר דירקטוריון מכון אהרון ושותף מייסד בויולה.
| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap