• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News סקר IATI: פעילות משאבי האנוש של חברות הטכנולוגיה הגדולות והבינלאומיות בתקופת משבר הקורונה

סקר IATI: פעילות משאבי האנוש של חברות הטכנולוגיה הגדולות והבינלאומיות בתקופת משבר הקורונה

Dec. 30, 2020

סקר שערכנו בקרב חברות הטכנולוגיה הגדולות הפועלות בישראל מראה כי רוב התעשיות המתקדמות מאפשרות לעובדיהן לעבוד מהבית, כשאלו צפויות לקדם עבודה מהבית גם לאחר משבר הקורונה.

העבודה המרוחקת מייצרת הזדמנויות חיוביות, כמו למשל הגדלת מעגלי המועסקים והעסקה של עובדים מהפריפריה - מגמות אשר אנו ב-IATI ממשיכים לקדם.

אך יש גם צד שני למטבע - הסקר מציג כי מודל העבודה הרחוק לא מצליח לדאוג למוטיבציה בקרב העובדים. מנכ"לית ונשיאת IATI, קרין מאיר רובינשטין, מתייחסת לכך בכתבה: "יש להתייחס לנתונים העולים מן הסקר בדאגה, ולהקדיש את מרב המשאבים ביצירת מודלים של ניהול המתאים לרוח התקופה. צריך לתמרץ את העובדים, כך שבעתיד נצליח למנוע עזיבות מיותרות בתפקידים קריטיים בתעשייה".

לקריאת הסקר: פעילות משאבי האנוש של חברות הטכנולוגיה הגדולות והבינלאומיות בתקופת משבר הקורונה - דצמבר 2020

"חברות ההיי-טק הגדולות נשאלו אם יאפשרו לעובדים להמשיך לעבוד מהבית. התשובה מפתיעה", מתוך The Marker

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap