• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News IATI וצופן פותחים דלת לחברה הערבית

IATI וצופן פותחים דלת לחברה הערבית

Dec. 30, 2020


ארגון צופן
 הוקם ב2008 במטרה לחבר את ההיי-טק הישראלי לחברה הערבית. צופן, בשיתוף עם ארגונים נוספים ומשרדי ממשלה, הובילה לשילובם של למעלה מ 8,500 מהנדסים ומהנדסות ערבים בחברות היי-טק.


במסגרת פעילות הארגון: חשיפה להיי-טק בתיכונים ובמוסדות להשכלה גבוהה, הכשרה טכנולוגית מעשית, מנטורינג וחשיפת חברות ישראליות לאפשרויות וליתרונות שבשילוב עובדים ערבים וביצירת מקומות עבודה בהיי-טק ביישובים ערבים.


רביטל דואק, מנכ"לית משותפת: "מאות חברות כבר גייסו אלפי אקדמאים מצטיינים מהחברה הערבית, מדובר בהון-אנושי איכותי, זמין ואמין. בנוסף, זהו צעד חשוב לבניית חברה אזרחית משותפת ולגישור על פערים".  

חברי IATI מוזמנים לפנות ולחבור לצופן ללא עלות ולהיעזר במאגרי המועמדים של צופן. הצטרפו למאות חברות ששותפות להצלחה.
לפרטים נוספים צרו קשר רותי זמיר  6675007- 054, ruthy.zamir@tsofen.org

 
 
 
| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap