• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News מכרז FDA למחקרים בתחום רגולציה וחדשנות רפואית לשנת 2021

מכרז FDA למחקרים בתחום רגולציה וחדשנות רפואית לשנת 2021

Jan. 10, 2021

לאחרונה מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) פרסם מכרז למימון מחקרים במגוון רחב של תחומי רגולציה וחדשנות רפואית (לפירוט ראו פוסט בנושא). מטרת המכרז ומנגנון המימון הינה רתימה של התעשייה, האקדמיה ומשרדים ממשלתיים להבנה טובה יותר של פתרונות טכניים ומדעיים לאתגרים רגולטוריים.

המכרז עוסק בין היתר בתחומים: שיפור תהליכים פרה-קליניים וניסויים קליניים, רפואה מותאמת אישית, גישות חדשות לייצור ושיפור איכות מוצרים, הערכת טכנולוגיות חדשניות, שימוש במידע מגוון לשיפור תהליכים, פיתוח מוצרים רפואיים לחירום, שימוש במדעי החברה וההתנהגות בקבלת החלטות, והיבטים רגולטורים לשיפור שרשרת האספקה העולמית. 

עבור חלק מהנושאים המכרז מעוניין, בין היתר, בהיבטים טכנולוגיים כדוגמת בינה מלאכותית, למידת מכונה, מדע נתונים וביג-דאטא, שיטות חדשות לניתוח מידע, שימוש ב real-world evidence, מודלים ממוחשבים, שיפור בטיחות בסייבר במכשור רפואי, שיטות לאיסוף מידע, איסוף וניתוח של מידע חזותי (תמונות) ושימוש בו, שיטות ייצור חדשניות ועוד.

חברות פרטיות, גופי מחקר, מוסדות ציבוריים ואקדמיה ישראליים העומדים בתנאי המכרז יכולים להגיש מועמדות. הגשת השלב הראשון למועמדות לשנת 2021 הינה עד לתאריך 28 בינואר (הגשות מאוחרות יותר יבחנו לשנה הבאה). בנוסף לאפשרות לקבלת מימון, קיים ערך מוסף להשתתפות גופים ישראליים בתוכניות של ה-FAD לטובת קידומם וקידום התעשייה הרפואית הישראלית בשוק האמריקאי.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לנספחות משרד הכלכלה בוושינגטון.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap