• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI News & Events Daily Industry News מסמך הבסיס למדיניות לאומית בתחומי החדשנות, ההייטק ומדעי החיים

מסמך הבסיס למדיניות לאומית בתחומי החדשנות, ההייטק ומדעי החיים

Feb. 22, 2021

האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות (IATI) דורש ממנהיגי המפלגות המתמודדות לכנסת ה-24 להתחייב לקדם מדיניות לאומית בתחומי החדשנות, הייטק ומדעי החיים.


מיצוב ישראל כמעצמה טכנולוגית הוא לא אג'נדה פוליטית; שמירת קטר הצמיחה של ישראל במלוא כוחו הוא אינטרס משותף של כל המפלגות בקשת הפוליטית.
המסמך ששלחנו לראשי המפלגות מפרט בפניהם את ההיבטים שהגיעו מכם וחשובים לכם - ראשי התעשיות המתקדמות, הפועלים במגוון תעשיות ומגיעים מכל המגזרים בישראל. הוא מפרט את האתגרים וההזדמנויות בתחומי החינוך, התעשיות הפיזיות והדיגיטליות, הסביבה העסקית, תחומי הפרט ועוד.
אנו מקווים כי מנהיגי המפלגות יתייחסו ויתחייבו לסעיפים המפורטים במסמך, ושבכנסת ה-24 נוכל לקדם יחד את ההרמוניה בין הגורמים הממשלתיים לתעשיות המתקדמות.

לקריאת מסמך הבסיס למדיניות לאומית של IATI בתחומי החדשנות, ההייטק ומדעי החיים.

 

פרסומים בתקשורת

The Marker

הארץ

 PC.co.il

Ice.co.il

 

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap