• Member Login
  • Become a Member
  • Database Search
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI - Israel Advanced Technology Industries
IATI Resources Members' Contributions בתי תוכנה, היזהרו משומות ארנונה מנופחות

בתי תוכנה, היזהרו משומות ארנונה מנופחות

מאת עו"ד אסף ביגר ועו"ד אסף אורן, משרד עמית פולק מטלון ושות'

בתקופה האחרונה ניכרת מגמה ברורה של חלק מהרשויות המקומיות להעלאת נטל הארנונה המושת על המגזר העסקי בכלל, תוך התמקדות פרטנית בענף ההיי-טק. חלק מהעיריות הקימו  מחלקות שכל עיסוקן הוא הכבדת נטל מס הארנונה על חברות היי-טק, חממות ומרכזי מחקר ופיתוח. מחלקות אלו עורכות ביקורות בנכסים בהם פועלות החברות. הרשויות מנסות להגדיל את סכומי הארנונה על ידי סיווג הפעילות המתבצעת בהם בסיווג של "משרדים". כפועל יוצא מכך, דמי הארנונה עלולים להתייקר בעשרות ולעתים אף במאות אלפי ש"ח לשנה (תלוי כמובן בגדול הנכס).

כך למשל, עיריית תל אביב גובה מחברות המסווגות כ-"בתי תוכנה" דמי ארנונה בשיעור של כ-166 ₪ למ"ר בשנת 2018. אולם, לאחרונה הודיעה העירייה לחלק מבתי התוכנה הפועלים בשטחה, כי בעקבות ביקורות שערכה בנכסיהם, מצאה לנכון לשלול מהם את הסיווג של בתי תוכנה, ולסווג את אופי הפעילות המתבצעת בהם לפי סיווג יקר יחסית של משרדים, העומד על סך של בין 260 ₪ ל-380 ₪ למ"ר לשנה. זאת, בהתאם לאזור בו מצוי בית התוכנה. מגמה זו צוברת תאוצה בעיריות רבות.

בית תוכנה אשר יבקש להשיג על שומת ארנונה שקיבל מעיריית תל אביב בניסיון לבטל את רוע הגזירה, ימצא עצמו טובע במכשולים בירוקרטיים שמציבה הרשות בפניו. מדובר בדרישות מכבידות ביותר, שחלקן אינן רלוונטיות כלל ועקר לשאלת סיווג הנכס לצרכי ארנונה. מעבר לכך, המידע הרב אותו דורשת העירייה עשוי לכלול סודות מסחריים רגישים.

רעה חולה נוספת היא השוני הקיים בהגדרת המונח "בית תוכנה" בצווי הארנונה ברשויות מקומיות שונות. כך למשל, הגדרת "בית תוכנה" בצו של עיריית פתח תקווה היא מחמירה יותר מהגדרת "בית תוכנה" בצו של עיריית תל אביב. בית תוכנה תל אביבי עלול לגלות, כי אינו נחשב עוד כבית תוכנה (לצרכי ארנונה) לאחר שיעתיק את מקום עסקו לפתח תקווה. זאת, למרות שלא שינה במאומה את אופי הפעילות שלו, והוא ממשיך לעסוק בייצור תוכנה.

לא מדובר בעניין סמאנטי גרידא, אלא בבעיה קשה, אשר עלולה לגרור העלאה ניכרת בחשבון הארנונה. כך למשל, בשנים האחרונות ניכרת מגמה של בתי תוכנה המעתיקים את פעילותם מתל אביב אל אזורי מסחר ותעשייה מחוץ לתל אביב, למשל בפתח תקווה, במטרה לחסוך בדמי שכירות. בית תוכנה כאמור עשוי לצאת מתוך נקודת הנחה, כאילו שיעור הארנונה שיושת עליו לא צפוי להשתנות, שכן תעריף הארנונה לבתי תוכנה בפתח תקווה זהה לתעריף בתל אביב, העומד על סך של כ-166 ₪ למ"ר בשנת 2018. רק לאחר שיעתיק את מקום עסקו לפתח תקווה הוא עלול לגלות, כי עיריית פתח תקווה מסרבת להכיר בו כבית תוכנה. חלק ניכר מהחיסכון בדמי השכירות ירד לטמיון בשל הצורך לשלם ארנונה בסכומים גבוהים יותר. תוספת הארנונה אף עלולה לעלות על החיסכון בדמי שכירות.

אולם אַל יֵיאוש. ניתן גם ניתן להתמודד עם הרעה החולה ולהפחית את שומות הארנונה לבתי תוכנה, הן בתל אביב והן בערים אחרות. ניתן לחסוך עשרות ולעתים גם מאות אלפי ש"ח בארנונה. צריך לעקוב אחר שומות הארנונה המתקבלות מהרשויות המקומיות, ולוודא כי סיווג השטחים בנכס מתאים לפעילות המתבצעת בו. מי שלא עושה כן, עלול לשלם ביוקר.

הדבר מצריך מומחיות בתחום המיסוי המוניציפלי, ובנוסף התמחות מיוחדת בתחום הארנונה המוטלת על מגזר ההיי-טק. ניתן להפחית את הארנונה, לעתים בסכומים של מאות אלפי שקלים בחישוב שנתי, גם בלי להגיש תביעות בבתי משפט העלולות להימשך שנים. לא פעם מדובר בהחלטה שניתנת בהליך אדמיניסטרטיבי קצר, ללא צורך בפניה לבית משפט.  התייעצות עם מומחים לנושא יכולה לחסוך לבתי תוכנה סך של עשרות מיליוני שקלים נוספים בגין שומות ארנונה מיותרות שנשלחו אליהם, רובם ללא נקיטת הליכים בבתי משפט.

ועד שהרשויות המקומיות השונות יפעלו להאחדה של קריטריונים הנוגעים לסיווגי העסקים השונים לצורך קביעת תעריפי הארנונה שלהן, כדאי לבדוק ולהתייעץ לפני התשלום.

עו"ד אסף ביגר הוא שותף מוביל במחלקת הליטיגציה בעמית פולק מטלון ושות'. עו"ד אסף אורן הוא ראש תחום מיסוי מוניציפאלי בעמית פולק מטלון ושות'.

| Terms of Use | Privacy Policy | Sitemap